0 Bevásárló kosár

Felhasználási feltételeket

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a My Real Way Társaság. A „mi”, a „nálunk” és a „miénk” kifejezéseket a My Real Way Társaságra való utalásként használjuk. A honlap használatával és a honlapon keresztüli vásárlás lebonyolításával, Ön elfogadja az információkra, közleményekre, szolgáltatásokra és adatvédelemre vonatkozó Felhasználási Feltételeket (továbbiakban „Feltételek”). A Feltételek minden felhasználóra, kivétel nélkül, egyformán vonatkoznak.

Kérjük, a honlap használata előtt figyelmesen tanulmányozza a Feltételeket. A honlap használatával, Ön egyben elfogadja a Feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el a Feltételeket, kérjük, ne használja a honlapot. Amennyiben a Feltétel egy konkrét ajánlatra, vagy szolgáltatásra vonatkozik, akkor a Feltételek elfogadása csak a konkrét ajánlatra illetve szolgáltatásra korlátozódik.

A honlapon történő bármilyen változás vagy újabb lehetőségek megjelenése a honlapra vonatkozó Feltételek szerint van szabályozva. Ön bármikor megismerkedhet a Feltételek jelenleg érvényes változatával. Fenntartjuk magunknak a Feltételek frissítésével, változtatásával és bizonyos információk megszüntetésével kapcsolatos jogunkat, amelyről Ön a My Real Way honlapján keresztül kap folyamatos tájékoztatást. Az esetleges változások követése, az Ön felelőssége. A honlap helyesbítés vagy módosítás utáni használatával, Ön elfogadja a honlapra vonatkozó érvényben lévő Feltételeket.

1. AZ ONLINE ÁRUHÁZ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A honlap Feltételeinek elfogadásával, Ön elismeri, hogy elérte a nagykorúságot. Tilos a termékek törvénybe ütköző, vagy jogosulatlan használata. A honlap használatával nem sérthet törvényeket (beleértve a kizárólagos szerzői jogról szóló törvényt is). Ön egyet ért azzal, hogy a honlap használatával nem adhat különböző vírusok és rosszindulatú kódok számára hozzáférést. A honlap Feltételeinek megsértése a szolgáltatás azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. ÁRAK ÉS FIZETÉSEK

Az áruk ára az online áruházban euróban van megadva. A megadott ár tartalmazza az ÁFA-t. Az online üzletben szereplő ár egy tételre vonazkozó végső ár. A vevő a megadott összeget a számla szerinti fizeti ki az áruk után banki átutalással. A banki átutalás előlegként kezelendő, amikor a vevő a megrendelés megerősítésére megadott adatok és a kifizetések szükséges részletei szerint pénzt utal a My Real Way számlájára a belső bankrendszer használatával vagy a bank fiókon keresztül.

3. SZÁLLÍTÁS

Az áru megrendelésekor a vásárlónak meg kell adnia a pontos címet és irányítószámot. A vevőnek magának kell átvennie az árut. Ha a vevő nem tudja átvenni az árut, és az árut a vevő által megadott címre szállítják, akkor a vevő nem jogosult az eladó meghatalmazott képviselőjével szemben bármiféle követeléssel élni. Amennyiben a vevőt vagy a címzettet nem lehet megtalálni a megadott címen, az eladónak joga van az árut bármilyen más személy részére átadni a megadott címen. Ebben az esetben a vevő nem jogosult az eladóval szemben bármiféle igényt támasztani.

Az eladó vállalja, hogy árut szállít a vevőnek a feltételekben meghatározott határidőn belül. A szabályok nem érvényesek abban az esetben, ha az eladó raktárában jelenleg nincs a megrendelt árú, és erőől a vevőt tájékoztatták. Ha az árut a vevő hibájájából nem lehetett időben kiszállítani, az eladó nem felel a szállításért.

Az áruk átvételekor a vevőnek az eladó meghatalmazott képviselőjével együtt ellenőriznie kell az áruk teljességét és kiszerelését. A vevő aláírása a szállítási listán megerősíti, hogy az árukat a bejelentett módon megfelelő teljességgel és kiszerelésben adták át. Ha a vevő észlelte a csomag sérüléseit, akkor a vevőnek az eladó meghatalmazott képviselőjével együtt alá kell írnia a jegyzőkönyvet. Ugyanakkor ezt a tényt be kell jegyezni a fuvarokmányban is.

A fent nevezett okmányok hiányában az eladó mentesül minden felelősség alól a sérült csomagolás vagy a teljességi kár esetént.

Ha a kézbesítés a vevő hibája vagy a vevőtől függő körülmények miatt lehetetlen (a vevő az áruk megrendelésekor hibás címet adott meg, vagy a címzettet nem találták meg a megadott címen, stb.), Az árut nem szállítják tovább ki (kivéve azokat az eseteket, amikor a vevő fizet a termék újraszállítását),az áru értékét vissza kell téríteni a szállítási költségek és a kiegészítő szolgáltatások díjainak levonásával. Abban az esetben, ha az ügyfél árengedményt kapott a kézbesítéskor, de a kézbesítés a vevő hibája vagy a vevőtől függő körülmények miatt nem volt lehetséges, az eladó fenntartja a jogot, hogy a kedvezmény ellenére levonja ( a megrendelés időpontjában érvényes) a szállítás teljes költségét.

Minden esetben az eladó nem felel a kézbesítési feltételek megsértéséért, ha az árut nem a vevő hibája miatt szállították át.

Az eladó minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy teljesítse az ügyfél megrendelését, azonban nem vállal semmilyen garanciát. Futár futárszolgálat minőséage, a szállítási feltételek a célországt jogszabájaitól függnek. Az áruk szállítása a világ minden országba történik. Az árut a megfelelő csomagolásban postázzák.

4. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk magunknak a jogot bárkivel szemben, bármilyen okból, bármily időpontban, a szolgáltatás megtagadására. Elfogadja, hogy az Önnel kapcsolatos információk (a bankkártya adatokat kivéve) nem kódolt formában továbbíthatók, (a.) különböző hálózatokon keresztül (b.) illetve a kapcsolódó hálózatok és berendezések technikai igényeinek megfelelően változtathatók. A bankkártyával kapcsolatos információk hálózaton keresztül történő továbbítása minden esetben kódolt formában történik. Ön beleegyezik abba, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, vagy azok részeit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a honlapon közzétett kapcsolatokat egyéb célokra nem használhatja, nem másolhatja, nem értékesítheti írásos beleegyezésünk nélkül. Jelen dokumentumban használt fejezetek és címek, csak kényelmi szempontokat szolgálnak, nem korlátozzák, és nem befolyásolják a dokumentum tartalmát.

5. AZ INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSA

Nincs kötelezettségünk, de fenntartjuk a jogot a tartalom bármikor történő módosítására. Ön beleegyezik abba, hogy a webhely változásainak figyelemmel kiséréséért Ön felel..

6. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ ÁRAK VÁLTOZÁSA

Termékeink árai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szolgáltatásainkat (részeit vagy tartalmát) bármely időpontban megváltoztathassuk, vagy megszüntethessük külön értesítés nélkül. Nem tartozunk felelősséggel, Önnel, vagy harmadik személlyel szemben, a tartalom változásáért, a szolgáltatás felfüggesztéséért, vagy megszüntetéséért.

7. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Bizonyos termékek vagy szolgáltatások, csak a honlapon keresztül érhetők el. Előfordulhat, hogy bizonyos termékek csak korlátozott számban vásárolhatóak. A termékek visszavétele vagy cseréje az Üzlet Szabályzatban leírtak szerint történik. Mindent megteszünk azért, hogy a termékek bemutatása színük és alakjuk szerint minél pontosabban történjen. Azonban a színhelyességet az Ön által használt monitoron nem tudjuk garantálni. Fenntartjuk a jogot, de nem kötelességünk, termékeink és szolgáltatásaink eladásának korlátozása bármely személy, földrajzi hely vagy joghatóság viszonylatában. Fenntartjuk a jogot bármely termékünk eladásának vagy szolgáltatásunk igénybevételének egyéb okból való korlátozására. A termékek leírását vagy árait bármikor, értesítés nélkül, saját belátásunk szerint változtathatjuk. Fenntartjuk a jogot, bármely termék forgalmazásának megszüntetésére.

8. AZ ELSZÁMOLÁSI ADATOK PONTOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot a rendelés törlésére vagy a megrendelt termékek számának korlátozására. A korlátozás érinthet bizonyos ID számra, hitelkártyára, vagy postázási címre történt rendelést. Minden esetben, ha a rendelés, törlésre vagy módosításra került, Önt e-mailben vagy az Ön által megadott telefonszámon keresztül erről értesítjük. Fenntartjuk a jogot a partnerek és disztribútorok által leadott rendelések törlésére vagy korlátozására. Ön beleegyezik abba, hogy az áruházunkban történt vásárlásinak és számlázásainak adatait teljes körűen nyilvántartsuk. Ön vállalja, hogy adatainak változásait, beleértve az e-mail címet, a bankkártya számot, a lejárati dátumot, azonnal frissíti, annak érdekében, hogy megrendelését minél gyorsabban fel tudjuk dolgozni, vagy szükség esetén kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

9. VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Lehetséges, hogy hozzáférést biztosítunk Önnek olyan harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket nem felügyelünk, és nem ellenőrzük.

A webhelyen kínált opcionális eszközök bármilyen használata önmagában saját felelősségére történik, azonban az üzemeltetőnek biztosítania kell a lehetőségét, hogy a felhasználó megismerje és jóváhagyja azokat a  feltételeket, amelyek a harmadik fél szolgáltatásaira vonatkoznak.

A jövőben új szolgáltatásokat és funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (ideértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új szolgáltatásokra a jelen Szolgáltatási feltételek szintén vonatkoznak.

10. MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK

A honlap oldalain más honlapokra mutató linkek találhatók, de más honlapokról is mutathatnak linkek a My Real Way honlapjára. A My Real Way nem vállal felelősséget a honlapon található linkek pontosságáért, működéséért és az ott található információk tartalmáért és azokért sem, amelyek más honlapokról mutatnak a My Real Way oldalakra. Nem tudunk felelősséget vállalni ezeknek a honlapoknak a valódiságáért, a kínált termékek, szolgáltatások minőségéért valamint a MyRealWay honlapra mutató linkek, működéséért és tartalmáért. Kérjük, figyelmesen olvassa el a harmadik személyként történő felhasználásra és az idegen honlapokra vonatkozó szabályokról szóló információkat. Nem fogadunk el panaszokat, kifogásokat idegen oldalakon ajánlott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy károkért, amelyek harmadik fél webhelyéhez kapcsolódóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el a harmadik fél működési szabályzatát, mielőtt bármilyen tranzakciót megkezdene, győződjön meg róla, hogy megértette azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik fél felé kell irányítani.

11. KOMMENTÁROK ÉS VISSZAJELZÉSEK

Amennyiben kérésünkre Ön információkat ad át rendezvényeken, vagy saját elhatározásából postán, e-mailen, vagy bármely módon kreatív ötleteit, üzleti terveit vagy bármely más írásos anyagát osztja meg velünk, hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az anyagokat korlátlanul szerkeszthessük, lefordíthassuk, másolhassuk, közzé tehessük, vagy egyéb módon használhassuk. Nem vállalunk a felhasznált anyagokkal kapcsolatban 1.) titoktartást, 2.) kártérítést vagy egyéb fizetési kötelezettséget, 3.) semminemű felelősséget. A My Real Way nem vállal kötelezettséget, de fenntartja a jogot a honlapra felkerülő anyagok és információk folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy törölje vagy blokkolja a sértő, fenyegető, rágalmazó, obszcén, trágár, szellemei tulajdonjogot sértő, a honlap működését negatívan befolyásoló vagy más módon kifogásolható tartalmakat. Ön felelősséget vállal azért, hogy a My Real Way részére átadott információk nem sértik harmadik személy jogait, nem sértenek szerzői jogokat, védjegy használatot illetve személyiségi jogokat. Tudomásul veszi, hogy az Ön megjegyzései, továbbított anyagai, nem tartalmazhatnak becsületsértő, jogellenes, obszcén tartalmakat, vírusokat, rosszindulatú programokat, amelyek befolyásolhatják a honlap működését. Ön felelősséget vállal azért, hogy nem használ hamis e-mail címet, nem adja ki magát harmadik személynek és nem közöl velünk félrevezető információkat. A közzétett megjegyzéseiért felelősséget vállal, azonban az Ön számára általunk, vagy harmadik személy által írt megjegyzésekért felelősséget nem vállalunk.

12. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Személyes adatai kezelésének szabályai az Adatvédelem részben vannak leírva.

13. HIBÁK, HIÁNYOSSÁGOK, PONTATLANSÁGOK

Honlapunkon előfordulhatnak a termékleírásokkal, árakkal, akciókkal, ajánlatokkal, postaköltséggel, szállítási idővel, rendelkezésre állással kapcsolatos helyesírási hibák, pontatlanságok és kihagyások. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül (a rendelése elküldését követően is) javítsuk a pontatlanságokat, hibákat, pótoljuk a mulasztásokat, megváltoztassuk vagy frissítsük az adatokat, töröljük a rendelést vagy bármely oldalon szereplő információt illetve megváltoztassuk az oldal működésével kapcsolatos technikai adatokat. A törvényi előírásokat kivéve, nem vagyunk kötelesek frissíteni, módosítani, javítani a honlapon szereplő információkat.

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információ frissítésére, módosítására vagy tisztázására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény mast ír elő. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken nem alkalmaztak meghatározott frissítési vagy frissítési dátumot, ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken található összes információ módosult vagy frissült.

14. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön beleegyezik abba, hogy a My Real Way honlapján található információkat nem használhatja: jogellenes célokra, illegális tevékenységre vagy abban való részvételre, nemzetközi, szövetségi, regionális, állami szabályozás, helyi törvények vagy rendelkezések megsértésére. Nem zaklathat, nem alázhat meg, nem okozhat, kárt nem rágalmazhat, nem sérthet vele szellemi tulajdonjogot. Nem különböztethet meg hátrányosan nemi, szexuális, vallási, etnikai, faji hovatartozás, kor, nemzetiség vagy fogyatékosság alapján. Nem terjeszthet félrevezető információkat, nem használhat rosszindulatú kódokat, amelyek befolyásolhatják a My Real Way honlap működését. Nem gyűjthet és nem követhet személyes adatokat, nem közvetítheti harmadik személy kereskedelmi reklámjait, nem terjeszthet illetlen, erkölcstelen, vagy a honlap működését, biztonságát befolyásoló információkat.

Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatának felmondására a tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.

15. A FELELŐSSÉG ÉS A GARANCIA KORLÁTOZÁSA

Nem garantáljuk, szolgáltatásunk folyamatosságát, napra készségét, biztonságát és hibamentességét. Ön egyetért azzal, hogy előzetes értesítés nélkül, bizonyos időpontban, határozatlan időre megszakíthatjuk szolgáltatásunkat. Ön beleegyezik abba, hogy lemond minden velünk, tisztég viselőinkkel, alkalmazottainkkal, képviselőinkkel és beszállítóinkkal szemben támasztott igényéről, elfogadja, hogy nem indít eljárást és nem támaszt követeléseket szerződésen kívüli, objektív hibákkal, tartalmi pontatlanságokkal vagy a megvásárolt termékekkel kapcsolatban. Amennyiben a törvény nem teszi lehetővé a következmények illetve véletlen károk miatti felelősség korlátozását vagy kizárását, a kötelezettség a törvény által megállapított minimális mértékben követelhető.

Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy annak képtelensége az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást, valamint az Ön által a szolgáltatáson keresztül átadott összes terméket és szolgáltatást (kivéve, ha kifejezetten kijelentettük) a felhasználásukhoz „a rendelkezésre álló” formában biztosítjuk, bármiféle kifejezett garancia vagy bármilyen feltétel nélkül. Ideértve az összes hallgatólagos jótállást, a forgalmazhatóság feltételeit, a forgalmazható minőséget, az adott célra való alkalmasságot, és a tartósságot.

A MyRealWay, az igazgatóink, tisztviselőink, alkalmazottaink, társult vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítók, szolgáltatók vagy engedélyezõk semmilyen esetben nem felelõsek semmilyen igényért, sérülésért, vagy közvetlen, közvetett, véletlenszerű veszteségért, vagy bármilyen következményes károk, ideértve - korlátozás nélkül – az elveszített nyereséget, elveszített bevételt, elvesztett megtakarításokat, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt. A szervezet nem felelős károkozásértl (beleértve a gondatlanságot), amely az Ön által választott szolgáltatás igénybevételével, beszerzett bármely termék használatával kapcsolatos. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedik meg a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, ezekben az államokban vagy joghatóságoknál a felelősségünket a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozni kell.

16. KÁRTÉRÍTÉS

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja a My Real Way partnereit, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, képviselőit, vállalkozóit, alvállalkozóit, beszállítóit, minden igény és követelés tekintetében, beleértve az ésszerű költségeket, ügyvédi díjakat illetve harmadik személynek okozott kárt, melyek jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből származnak. E körbe tartozik a My Real Way dokumentumaiban és anyagaiban található linkek szabálytalan felhasználása, a jogellenes cselekedet, illetve a harmadik személlyel szemben elkövetett jogsértés.

18. A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

A tevékenység megszüntetése esetén minden kötelesség és felelősség érvényben marad a megszüntetés kitűzött határidejéig. A felek közötti megállapodás, valamelyik fél felmondásáig érvényes. Ön bármikor felmondhatja a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos megállapodást, azonban erről köteles értesíteni minket. A megállapodás egyidejűleg megszűnik a honlap használatának megszűnésével. Ön egyetért azzal, hogy mi bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint blokkolhatjuk a honlaphoz való hozzáférést, amennyiben Ön megszegi a My Real Way honlap Felhasználási Feltételének rendelkezéseit, az Ön felelősségét megtartva a felmondás napjáig, beleértve a felmondás napját is. Amennyiben elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy nem teljesítette a Szolgáltatási feltételeket vagy rendelkezéseket, akkor bármikor figyelmeztetés nélkül felmondhatjuk ezt a megállapodást, és Ön továbbra is felelősséggel tartozik esetleges adóságaiért. A megszűnés dátumától megtagadható a Szolgáltatásainkhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférés.

19. MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási Feltételek vagy rendelkezésék gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti e jogró vagy rendelkezésről való lemondást.

Ezek a Szolgáltatási feltételek, valamint a weboldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban általunk közzétett minden irányelv vagy üzemeltetési szabály képezi a teljes megállapodást és az egyetértést a felek között. (ideértve, de nem korlátozva a Szolgáltatási feltételek korábbi verzióit).

A jelen Szolgáltatási Feltételek értelmezésének bármilyen kétértelműsége nem használható fel a készítő fél ellen.

20. KORLÁTOZÓ JOG

A Szolgáltatási Feltételekre és a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásokra az Európai Unió törvényei az irányadók.

21. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

Ezen az oldalon bármikor megnézheti az érvényben lévő Felhasználási Feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk szerint a Feltételeket, vagy bizonyos részeit honlapunkon frissítsük, módosítsuk vagy cseréljük. Ön elfogadja, hogy a Feltételek változásának követése az Ön kötelessége. Amennyiben Ön a Feltételek megváltozása után továbbra is használja honlapunkat, ez egyben a változások Ön általi elfogadását jelenti.

22. KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK

A honlapunk felhasználásával kapcsolatos kérdéseit írja meg nekünk az info@myrelaway.com címre.

tel. +370 52195340

Banki adatok:

"REAL WAY" Kft.
Cégkód: 300639047
VAT-kód: LT100009575117
cím: Konstitucijos pr.15-23, Vilnius, Litvánia
Bank: SWEDBANK
SWIFT HABALT22
b / a: LT28 7300 0101 3595 4073